TILLBAKA TILL DIG SJÄLV

GENOM SAMTAL &  PERSONLIG UTVECKLING

Genom vårt nätverk av handplockade specialister stödjer vi varje klient med individuell förståelse och skräddarsydd plan

Högpresterande människor drabbas oftare än andra av stress och utmattning. Och när det händer är reflexen nästan alltid densamma: ”Jag måste tillbaka till mig själv. Tillbaka till mitt högpresterande jag.”  Men stress är ingen bacill med patenterad snabbkur. Det är en personlig reaktion på ett intrikat spel mellan kropp och hjärna, arbete och privatliv. Min stress är inte din stress.

Den som bara äger en hammare ser lätt varje problem som en spik.  Confidenca har en komplett verktygslåda. Vi ingår i ett större nätverk av handplockade specialister, exempelvis psykoterapeuter, stressterapeuter, coacher och hälsoterapeuter. Tillsammans stödjer vi varje klient med individuell förståelse och skräddarsydd plan. I fysiska såväl som digitala möten. Alltid under full integritet och diskretion. Vare sig vi möter klienten som privatperson eller som del av ett företagsuppdrag.

Att komma tillbaka till sig själv är möjligt för alla. Bara man hittar sin egen väg dit. Och sedan möter sitt gamla högpresterande jag med nya insikter och strategier.

VI HJÄLPER DIG HITTA

TILLBAKA TILL DIG SJÄLV