Workshops

Stresskunskap för arbetsgruppen

Under denna workshop får arbetsgruppen kunskaper och konkreta verktyg för att förebygga och hantera stress på arbetsplatsen. Teori varvas med enklare övningar. 

Stresskunskap för chefer


Hur kan du som chef hantera både din egen och medarbetarnas stress? 
Under denna workshop får chefsgruppen kunskaper och konkreta verktyg för att förebygga stress och hantera stressade medarbetare. Teori varvas med diskussion och praktiska övningar.

Mindfulness för företag

Under den här workshopen får teamet kunskaper om att förebygga och hantera stress på arbetsplatsen. Teori varvas med övningar och gruppdiskussioner.
Ur innehållet:

  • Att vara här och nu
  • Acceptans
  • Att hantera tankar och känslor
  • Omfokusera och skapa nya mönster
  • Tekniker för att undvika stress på arbetsplatsen
  • Praktiska mindfulnessövningar

Tid: Halvdag 

© Copyright www.confidenca.se