Föreläsningar

Hantera och förbygg stress

Under en timma kommer teamet få kunskaper och konkreta verktyg för att förebygga och hantera stress på arbetsplatsen. Teori varvas med enklare övningar.

Ur innehållet:
– Vad är stress och vad händer i kroppen vid stress
– Orsaker till stress (yttre och inre påverkan)
– Varningssignaler
– Stressa rätt och få balans i tillvaron
– Medarbetarens egna ansvar
– Konkreta verktyg för en stressfri arbetsvardag

Hållbara medarbetare

Konsekvenserna av stress på arbetsplatsen är stora för individens hälsa och påverkar också företaget genom bl. a ökad frånvaro, minskad produktivitet och försämrat resultat. Ofta visar det sig att det inte är stressen i sig utan bristen på återhämtning och balans som är det egentliga problemet. Lottie Lundin och Josefine Josefsson har båda stor erfarenhet av att hjälpa företag med  stress- och arbetsmiljörelaterade frågor genom bl. a stressterapi, ergonomi, bedömningar och MediYoga. Nu har de samlat sina bästa verktyg och metoder för en bättre jobbvardag i den gemensamma föreläsningen ”Hållbara medarbetare”.

Under en och halvtimma får arbetsgruppen ta del av deras konkreta och kraftfulla verktyg och metoder från ACT, mindfulness och Mediyoga. Teori varvas med praktiska övningar. Eftersom samtliga övningar kan utföras på en vanlig stol är detta något som alla kan vara med på!

Kommunicera konfliktfritt

Under denna föreläsning får gruppen praktiska verktyg för att kommunicera, sätta tydliga gränser och lösa konflikter med respekt för varandras och företagets behov. Vad är ok och vad är inte ok. Hur förhindrar man att en arbetsplatskonflikt uppstår? Hur agerar man när en konflikt väl har uppstått? Hur får man ett ordentligt avslut på en konflikt? Hur skapar man sedan ny energi i arbetsgruppen?

Ur innehållet:
-Varför uppstår konflikter
-Vilken roll spelar kommunikationen
-Att förbygga konflikter
-Att bryta negativa mönster
-Sätta tydliga gränser
-Att skapa ny energi i gruppen

Bättre sömn och mer energi

Kraftfulla verktyg för en bättre sömn och mer energi i vardagen.
En tredjedel av alla svenskar över 18 år uppger att de har svårt att sova.
God sömn är viktigt för oss alla men stress och press i livet kan orsaka sömnproblem. Dålig sömn påverkar den grundläggande återhämtningen av hjärnan vilket gör att hjärnan fungerar sämre och långsammare samt gör att vi tappar energi och lust. Att sova för lite påverkar också kroppens imunförsvar och ökar risken för infektioner. I denna föreläsning får man verktyg och tips för att förbättra sömen och få mer energi i vardagen. Teori varvas med praktiska övningar.

Ur innehållet:
-Sömnens påverkan
-Bryta negativa sömnmönster
-Skapa en god dygnsrytm
-Verktyg och övningar för lättare insomning och goda sömnvanor

VI HJÄLPER DIG HITTA

TILLBAKA TILL DIG SJÄLV