Vårda det inre företaget

Du har hört det förr: Psykisk ohälsa och stress har blivit den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro. För den drabbade medarbetaren betyder det ofta ett haveri i både karriär och privatliv, för arbetsgivaren att högpresterande nyckelpersoner försvinner på obestämd tid. Mindre känt är att redan långt innan sjukskrivningen brukar produktiviteten sjunka dramatiskt, hand i hand med ett tyst lidande. Det är också en fas där stress och oro kan sprida sig i organisationen med dominoeffekt. Slutsatsen kräver ingen expertis: Många sjukdomsfall går att hindra, alla går att lindra. Bara man gör något i tid.

Helst ska det börja redan när hälsan tiger still, exempelvis med att chefer tränas i att se stressalstrare och tidiga signaler. När problemen är ett faktum ska strategier och åtgärdsprogram redan ligga klara. Och när medarbetare får hjälp ska det ske utifrån vars och ens livssituation. Stressymptom må likna varandra, men orsakerna är alltid en individuell mix av privat och professionellt, kroppsligt och själsligt. De insatserna kräver sin expertis. Confidenca har såväl kompetensen och certifieringarna som erfarenheten och nätverket av specialister. Allt för att ditt företag ska trotsa statistiken, både finansiellt och kulturellt.

VI HJÄLPER DIG HITTA

TILLBAKA TILL DIG SJÄLV