Om Confidenca

Confidenca erbjuder samtal, stresshantering, workshops och föreläsningar. Vi ingår i ett större nätverk av handplockade specialister, exempelvis psykoterapeuter, stressterapeuter, coacher och hälsoterapeuter. Tillsammans stödjer vi varje klient med individuell förståelse och skräddarsydd plan. Alltid under full integritet och diskretion. Vare sig vi möter klienten som privatperson eller som del av ett företagsuppdrag.

Josefine Josefsson

Beteendevetare, samtalsterapeut och mindfulnessinstruktör

Jag hjälper människor att bryta negativa mönster och se nya möjligheter och vägar

Jag erbjuder stresscoaching, samtalsterapi, parterapi och workshops inom personlig utveckling, stress- och konflikthantering till privatpersoner och företag.

Jag arbetar främst med KBT-inriktad terapi där man genom att använda enkla metoder, system och modeller snabbt kan komma fram till positiva förändringar. Förändringsarbetet sker utifrån ett samförstånd med 
klienten om vilket mål som ska uppnås och hur själva arbetat ska bedrivas. Självklart arbetar jag under sekretess.

Anne de Sanini

Samtalsterapeut, karriärscoach, familjerådgivare, sexolog, pdt, kbt

Jag erbjuder samtal för dig som vill ha en förändring i livet och/eller som vill utveckla dig inom något livsområde. Det kan vara önskade förändringar i dina relationer, din karriär eller inom dig själv och dina tankemönster. Du är välkommen enskilt eller i par. Fokus för samtalen bestämmer vi tillsammans men det är dina behov som styr vad vi jobbar med tillsammans. Du behöver inte förbereda något inför samtalen. Exempel på ämnen att jobba kring kan vara relationsmönster, personlig utveckling, arbetsrelationer, familjekonflikter, sömnsvårigheter, utmattningskänslor, sexuella frågor, ångest mm.

Pia Marie Keanius

Socionom, legitimerad Psykoterapeut och familjecoach

Jag är Socionom, Gestaltpsykoterapeut, Handledare i kvalificerat socialt arbete samt Legitimerad Psykoterapeut med psykodynamisk och relationell inriktning. Tillsammans kan vi mötas och skapa ett kreativt rum för reflektion, sammanhang, mening och existens! Jag arbetar gärna fokuserat, aktivt och integrativt. Mitt arbetsrum är både fysiskt och virtuellt. Det viktiga är att vi tillsammans skapar ett verkligt mellanmänskligt möte. Vi möts tillsammans kring dina reflektioner och funderingar kring liv och existens. Ser hur din historia påverkar din nutid. Söker och skapar användbara strategier och fokus för självomsorg och utveckling utifrån dina personliga behov. Skapar insikt kring hindrade mönster och skapar flexibilitet i tanke och handling.

Ingela Gullberg

Livs- och karriärcoach, samtalsterapeut och mindfulnessinstruktör

Jag arbetar som coach och terapeut och har förutom karriär/livscoaching en inriktning mot stress, mindfulness och sorgbearbetning. Jag har föreläsningar och workshops som handlar om livspusslet och om att hitta sin balans för att kunna må så gott man kan.

Styrkan att ha många års erfarenhet från näringslivet, olika branscher och befattningar gör att jag kan vara flexibel i mina uppdrag. Under många år utbildade jag stress-och friskvårdsterapeuter och coacher. Att arbeta med hållbart företagande både för individ och organisation är något jag brinner för.

VI HJÄLPER DIG HITTA

TILLBAKA TILL DIG SJÄLV

Besöksadress
Grev Turegatan 9A
(i Sturegallerian)
Stockholm
TELEFON
070-726 80 09