Samtalsstöd
för företag

Stödsamtal/personalsamtal


Förebyggande och stärkande samtal när medarbetare upplever stress eller problem som kan påverka arbetsförmågan eller den allmänna hälsan, oavsett om problemen är privata eller arbetsrelaterade. Självklart sker samtalet under sekretess.

Tid: 60 minuter
Kostnad: 1200 kr + moms 

© Copyright www.confidenca.se