Stresshantering

 Stressymptom må likna varandra, men orsakerna är alltid en individuell mix av privat och professionellt, kroppsligt och själsligt.

Stresscoaching

I stresscoaching varvas avslappningsövningar och mindfulnessverktyg med coachande samtal. Här får man också handfasta verktyg för stresshantering och återhämtning.

Tid: 45 minuter
Kostnad: 1100 kr inkl.moms för privatpersoner
1100 kr exkl. moms för företag
Du kan också boka samtal via Skype och telefon

Stresshanteringspaket

Ett individuellt samtalspaket på 5 ggr som ger möjlighet att se och förstå och bryta negativa mönster man kan ha hamnat i. Här får man handfasta verktyg för stresshantering och återhämtning.

Samtal nr 1 Kartläggning
Tillsammans börjar vi med att kartlägga nuvarande livs- och arbetssituation. Utifrån det sätter vi sedan förändringsmål och skapar en handlingsplan.

Samtal nr 2-4 Verktyg
Vi använder enkla konkreta KBT/ACT modeller för att identifiera, förstå och bryta återkommande tanke-, känslo- och beteendemönster och komma till positiva förändringar. Här ges konkreta och personligt anpassade verktyg för att behålla balansen i vardagen. Exempelvis andnings- och avslappningsövningar, sömnverktyg, kost och motions råd samt verktyg för mindfulness och mentalträning osv.

Samtal nr 5 – Avslutning
Under det sista samtalet tittar vi på genomförda förändringar och resultat utifrån uppsatta mål. Vi identifierar eventuella risker och behov framåt samt lägger upp en plan för fortsatt stressförebyggande arbete på egen hand.

Tid: 45 minuter/samtal
Kostnad: 5.000 kr inkl.moms för privatpersoner
5.000 kr exkl. moms för företag.
Du kan också boka samtalen via Skype och telefon.

VI HJÄLPER DIG HITTA

TILLBAKA TILL DIG SJÄLV